macOS / binaries /

javapackager

/usr/bin/javapackager
Packaging and signing Java and JavaFX applications

javapackager performs tasks related to packaging and signing Java and JavaFX applications.